среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc kilku wypadków.

Plot z Winylu na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone miedzy dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plot Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane plot z plastiku na plot i furtę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak projektowane sztachety z plastyku na plot i furtkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий